Liên hệ

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI LIÊN

 

Trụ sở: Xóm 6, Xã Nghi Liên, Nghi Liên, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: nghilien@vinh.nghean.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND Phường

Điện thoại