ĐẢNG ỦY XÃ

HĐND XÃ

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ XÃ

Mặt trận tổ quốc xã Nghi Liên: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã Nghi Liên và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp các giai cấp, tầng lớp và các thành phần trong xã hội thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
content:

Nhiệm kỳ qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận tổ quốc xã Nghi Liên đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất và ổn định xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân,...

Tham gia các Hội thi do MTTQVN thành phố Vinh tổ chức đạt giải cao

Đông đảo nhân dân tham gia các trò chơi dân gian vui tết đón xuân 

Văn nghệ ngày đại đoàn kết ở xóm Bắc Liên

Tổ chức tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết (2003-2023)

Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân cơ bản được đảm bảo; nhất là kết quả đạt được trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới…đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tương thân, tương ái, triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội...         

Trồng đường hoa, làm tuyến đường cờ tổ quốc trên địa bàn xã

Tổ dân cư xóm Hồng Liên đóng góp làm tuyến đường bê tông, tuyến đường cờ

Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” với việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  MTTQ và các đoàn thể xã Nghi Liên đã tích cực vận động nhân dân tự nguyện hiến 13.728m đất vườn và đất nông nghiệp; 4.147 ngày công lao động, đóng góp bằng tiền hơn 15 tỷ đồng, huy động nguồn lực xây dựng 132 tuyến đường bê tông xi măng với tổng chiều dài hơn 10Km, xây dựng mới 1 nhà văn hóa xóm khang trang, tập trung xây dựng kênh mương nội đồng, thiết chế văn hóa, xây dựng các tuyến đường cờ, tuyến đường Hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp; lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời ...góp phần hoàn thiện và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Xây dựng đường giao thông nông thôn

Nhân dân xóm Phổ Môn tích cực hoàn tất các con đường trong xóm

Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quôc tế”, MTTQ đã tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần thi đua , sáng tạo trong hệ thống MTTQ và toàn thể nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”  như: phong trào huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Các phong trào đã có sức lan tỏa, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực xã hội góp phần xâu dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Để giúp người dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo trong xây dựng NTM, MTTQ xã đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. MTTQ thường xuyên phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghèo, người yếu thế và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm vào dịp tết Nguyên đán MTTQ phối hợp với UBND, các đoàn thể tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ với số tiền gần 782.500.000 đồng, trao 880 suất quà trong chương trình “ Tết vì người nghèo”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 250.776.000đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới và sữa chữa 20 nhà “Đại đoàn kết”, số tiền 1.065.000đ; hỗ trợ khám chữa bệnh, học bổng... trị giá hơn 127.500.000 đồng; Chương trình vận động hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, tham mưu thành lập BCĐ, tổ giúp việc, tổ công tác, các văn bản hướng dẫn liên quan... Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, công tác giúp đỡ gia đình chính sách, người có công luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Với những kết quả đạt được đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,67% năm 2019 xuống còn 0,36% năm 2023 (giảm 8 hộ so với năm 2019), có 5 xóm không có hộ nghèo. Số hộ khá và giàu tăng lên. Góp phần thực hiện tốt chính sách ASXH trên địa bàn xã, ổn định đời sống nâng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Tổ chức chương trình tết vì người nghèo hàng năm

Công tác vận động, phát huy quyền làm chủ  của nhân dân và việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về cách thức triển khai, đi vào chiều sâu và chất lượng, quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên được duy trì nề nếp. MTTQ phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo cơ cấu thành phần và định hướng, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. Phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức hội nghị đại biểu HĐND Tỉnh và HĐND TP tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổng hợp, phản ánh kịp thời những vấn đề cử tri kiến nghị, đề xuất các ngành liên quan tập trung giải quyết. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, của báo chí, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật đất đai

5 năm - một chặng đường, có thể khẳng định rằng nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Nghi Liên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có nhiều chuyển biển tích cực, đạt hiệu quả cao, phong trào thi đua yên nước, các cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ. MTTQ xã không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của mình, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sức mạnh của khối đại  đoàn kết toàn dân, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Giám sát công trình nhà làm việc UBND xã Nghi Liên

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát chủ trương của cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên xã Nghi Liên đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2019-2024, khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là kết quả của sự đồng thuận xã hội, tạo động lực để MTTQ xã Nghi Liên hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Lê Thị Hương Lý-Chủ tịch MTTQ xã Nghi Liên

                                            

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

 

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2624
Tổng: 157585